Agenda2021 i Aust-Agder

Leirkomiteen har hatt sitt første møte 19. november 2020. Leiren blir på Hommen gård i Risør kommune. Leiren blir fra lørdag 24. juli til fredag 30. juli 2021.

Leirsjefen er Karoline Dyve Samuelsen fra 1. Grimstad MSK. Leirsjefen kan kontaktes på karoline.dyve.samuelsen@speiding.no

Komiteen skal snart på befaring på leirområdet.

Vi arbeider for leirkontingenten ikke skal overstige kontingenten vi hadde på kretsleiren på Vigeland i 2019. (Kontingenten for Agenda2021 blir kr 600,-)

Smittesituasjonen tar vi høyde for, naturligvis.