Praktisk info

Ukesprogram

Viktig gruppeinfo juni

Forhandsoppgave

Praktisk info til Agenda leir:

Vi ønsker at troppsutstyret leveres til leiren den 22. eller 23. juli. Dette for å
minske kø og trafikk ved innrykk. Har dere problemer med dette send en
melding til Karoline på e-post karoline.dyve.samuelsen@speiding.no eller tlf 99377766.
Har dere kanoer så ta de med, vi legger opp til flere økter og haik med bruk av kano. Husk å merk kanoene og årene deres med gruppenavn!
Vi skal helst ikke ha for mange i samme telt, så tenk igjennom hvilke og hvor mange telt dere tar med. Se smittevernveileder for mer info.
Rajer til troppen må dere ordne selv, leirkomiteen sørger for ved.
Dere får tildelt ankomsttidspunkt, se tabellen under. Blir dere forsinket så ring og si ifra til Karoline på 99377766. Grunnen er at dere ved ankomst vil bli testet med hurtigtest, og vi ikke ønsker mye kø og kaos. Se smittevernveileder for mer info om dette.

Innbetaling av leirkontingenten

 • Gruppene betaler inn samla for sine påmeldte medlemmer seinest 1. juli 2021.
 • BETALES INN PÅ 2801.17.38704 samla fra hver gruppe
 • Leirkontingenten er kr 600,- per påmeldte person.


ANKOMSTTIDER

Personer som kjører speidere, men ikke skal på leir, bes om å bli i bilen til
speiderne denne personen hadde med seg er ferdig testet.
Det er ikke mulig å få besøk utenfra under leiren.
Vi vet noen grupper bytter ut ledere underveis, dette er greit, men de lederne som kommer senere vil bli testet ved ankomst.

Det er ikke lov å forlate området under leiren, trenger du noe eller vil troppen ha noe ekstra ta kontakt med Sten Roar i leirkomiteen.
Første måltid er middag lørdag, den kan hentes fra kl. 15.
Kiosken under leiren vil primært ta betaling med kontanter. Det er og mulig
med Vipps, grunnet begrensninger i Vipps kan ikke barn under 15 år bruke
Vipps.
Til kiosken anbefaler vi 300kr i lommepenger, dette er 50kr til hver dag.
Agenda har flere konkurranser som går i løpet av sommeren. Sjekk de ut her: https://agenda2021.no/konkurranser/ Kanskje dere skal planlegge et
pioneringsprosjekt?
Ledere og rovere vil få noen oppgaver under leiren. Disse er blant annet å ha økter og være vakt. Mer info om dette får dere når dere kommer på leir.


Pakkeliste til troppen:

 • Hørselsvern, et per patrulje
 • Minst 2x 10 m skjøtekabler
 • 2 strømpadder eller ladeboks
 • 1 Refleksvest
 • Merk utstyret deres
 • Fixset, et per patrulje. Se forhånsoppgave her: http://www.kretsleir.net Har
  dere ikke gjort oppgaven så ta med materiell til å lage et Fixset per patrulje.
 • Noe å reparere med Fixsettet, enten troppsutstyr eller eget turutstyr.
  Pakkeliste til hver enkelt speider:
 • Redningsvest
 • Noe speiderutstyr å reparere med patruljens Fixset
  Har du noen spørsmål? Send melding til leirsjef Karoline på e-post
  karoline.dyve.samuelsen@speiding.no eller på tlf 99377766.

Smittevern på leir

Før leiren

• Troppsutstyret bes om å leveres på leirområdet den 22. eller 23. juli. Dette for å unngå mye trafikk og kaos ved ankomst den 24. juli. Vi ønsker å ha god kontroll og oversikt for å hindre eventuell smitte.
• Under leiren skal det helst ikke sove mange i samme telt, helst ha 1 meter mellom soveplassene i teltet. Tenk derfor igjennom hvilke telt dere tar med.
• Når dere skal reise til leirområdet så reis i biler framfor å ha alle på en buss. Bruk munnbind når dere kjører. Dere vil bli testet med hurtigtest ved ankomst. • Det blir ikke anledning til å få besøk av foreldre/andre under leiren.
• Dere blir tildelt et tidspunkt for ankomst slik at det ikke blir mye kø.


Ankomst leir

• De som hjelper med å kjøre speiderne på leiren, men som ikke skal være med på leiren
får kun slippe av speiderne og bagasje. De får ikke anledning til å være på område og bes om å bli i bilen til de har fått satt av speiderne og kan kjøre igjen.
• Når dere kommer, vil dere få et tildelt området å være på inntil alle har blitt testet med hurtigtest. Stå i smågrupper etter hvem dere satt i bil med på vei til leiren. Hold en meters avstand til de i smågruppa de og to meters avstand til alle andre smågrupper.
Når alle har testet negativt får dere slippe inn på leirområdet, og troppen deres er en kohort.
• Hvis noen tester positivt: Denne speideren må reise hjem. De speideren som har reist i samme bil som den som tester positivt er i ventekarantene inntil den «smittede» tester negativt på vanlig test. Disse speiderne må og reise hjem. Dra hjem i samme bil som dere kom.


Under leiren

• Vi er ute hele leiren.
• Alle tropper vil få tildelt antiback og håndsåpe og tørkepapir. Lag en håndvaskstasjon på leirområdet, helst med rennende vann, hvis ikke skift vannet ofte. Er dere mange så lag flere håndvaskstasjoner.
• Vask henda: Før du spiser, etter du har spist, når du har vært på do, før og etter aktiviteter, når henda er synlig skittene.
• Hver tropp vil få en do, det er kun denne doen som dere har. Dere har ansvar for å vaske denne doen minst to ganger daglig, en gang morgen/formiddag og en gang ettermiddag/kveld.
• Om du mot reglene blir nøtt til å bruke en annen tropp sin do må du vaske denne med en gang etter at du har brukt den.
• Dere vil få tildelt bøtte, kluter og vaskemidler til dovask.
• Under leirbål og andre hendelser der alle samles, sitter en troppvis på tilviste plasser.
• Det blir satt ut antiback stasjoner på naturlige plasser på leirbålet.
• Hvis noen blir syke, har vi et isolat de kan være på inntil de eventuelt blir hentet.
• Ved matutlevering: Kom kun en til to personer for å hente mat til troppen.
• All matlaging og måltider skjer i egen tropp.
• Ikke sov mange i hvert telt, prøv å hold en meters avstand mellom soveplassene.
• Det er ikke lov med besøk utenfra under leiren.
• Programøkter: Alle patruljene vil ikke ha samme økt samtidig, men det blir en rullering av hvilke økt en skal på.
• Siden dette er en barne- og ungdoms leir kan vi avvike fra 1 metersregelen hvis det er nødvendig.
• Sanitet vil ha smittevernutstyr: masker, visir og hansker.
• Det blir ikke anledning til å forlate leirområdet i løpet av leiren. Trenger du noe på butikken ta kontakt med Sten Roar i leirkomiteen.
• Leiren er definert som «Aktivitet for barn og unge av lengre varighet» Du kan lese mer om det her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andresektorer-og-yrkesgrupper/rad-for-musikkovelser-og-andre-organisertekulturaktiviteter/#aktiviteter-for-barn-og-unge-av-lengre-varighet

Avreise

• Vi sørger for trafikkdirigering ved avreise.

Velkommen på leir!

Her kommer nyttig info:

 • Leiren starter lørdag 24. juli. Oppmøte for avreise er kl.___ ved____.
 • Vi gleder oss masse til leir og spesielt til å se deg!

Viktig info:

 • Alle vil bli testet med hurtigtest ved ankomst til leiren.
 • Det er ikke mulig å få besøk utenfra under leiren.
 • Personer som kjører speidere, men ikke skal på leir, bes om å bli i bilen til speiderne denne personen hadde med seg er ferdig testet.

Anna info:

 • Kiosken under leiren vil primært ta betaling med kontanter. Det er og mulig med Vipps, grunnet begrensninger i Vipps kan ikke barn under 15 år bruke Vipps.
 • Til kiosken anbefaler vi 300kr i lommepenger, dette er 50kr til hver dag.
 • Agenda har flere konkurranser som går i løpet av sommeren. Sjekk de ut her: https://agenda2021.no/konkurranser/ Kanskje dere skal planlegge et pioneringsprosjekt?

Pakkeliste:

 • Redningsvest
 • Noe speiderutstyr å reparere med patruljens Fixset
 • Niste til lunsj lørdag, første måltid er middag.
 • Godt humør!
 • Fylt ut helsekort til troppsleder