Gruppeinfo februar

Hei

Her kommer info om leir til sommeren:

Vi er i full gang med å planlegge leir! Aust-Agder Krets arrangerer Agenda leir på Hommen gård i Risør den 24. til 30. juli. 

Da det ble klart at vi ikke kunne samles hele NSF ble det bestemt at årets landsleir blir desentralisert. Aust-Agder Krets gikk da inn for å melde på vår underleir, under den felles Agenda-fana. Målet er å kunne skape en følelse av en nasjonal leir, selv om vi ikke kan samle alle på en plass. Den nasjonale komiteen kommer derfor med program, ukesmeny, haik aktiviteter og leirskjerf til alle speiderne. Dette vil si at uansett hvilken Agenda leir en er på til sommeren vil alle speiderne i landet gjøre noe av det samme.

Vil du lese mer om landleiren kan du gå til Agenda sin nettside: https://agenda2021.no og kretsen sin leirnettside: http://www.kretsleir.net

Kretsen sin leirnettside vil oppdateres fortløpende med informasjon fra leirkomiteen.

Leirkomiteen er godt i gang med planleggingen, og det meste av det praktiske er på plass. Vi venter fortsatt på program fra den nasjonale komiteen, som kommer i mars.

Komiteen vår består av følgende personer: Leif Arntsen, Sten Roar Høgli, Øystein Staupe, Even Karlsen, Thomas Jensen og Karoline Dyve Samuelsen.

Leirmerket blir seende slik ut:

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image.png

Haik ansvarlig

Til leiren har vi behov for noen som kan ha ansvar for haiken, oppgavene til denne personen vil være: å legge opp ruter, i samarbeid med Sten Roar som går turer i området på forhånd, ha oversikt over de ulike patruljene når de er på haik, haikoppgavene som kommer fra den nasjonale komiteen, samt sikkerhet under haiken. Denne oppgaven kan godt deles på flere. Ønsker gjerne at dere hører om det er noen i gruppa deres som vil være med på dette.

Leirjournalister

Under leiren vil vi gjerne ha noen speiderjournalister som samler nyheter i løpet av dagen på leiren og har en nyhetssending på leirbålet. Spør speiderne som melder seg på leiren om de vil være med som leirjournalister! Vi håper dette vil bidra til at speiderne det får utfordret seg og brukt kreativiteten sin.

Til Rovere

Selv om det arrangeres egen leir for roverne er det fortsatt et sterkt ønske fra den nasjonale leirkomiteen at rovere fortsatt blir med på den lokale leiren.

  • Vår leirkomite ønsker at deres rovere kommer med forslag på hva de ønsker å gjøre på leiren i Risør, vi håper på å få til et program for roverne som byr på mye spenning og moro. Roverne kan sende forslag til karoline.dyve.samuelsen@speiding.no

Forhåndsoppgave

Den nasjonale leirkomiteen har kommet med en forhåndsoppgave til speiderne. Den ligger vedlagt. Denne første oppgaven er å lage et fixset, et sett der du har alt du trenger for å reparere speiderutstyr. Denne oppgaven passer fint til et speidermøte. Det vil også komme en oppgave til i løpet av våren.

Påmelding

Påmelding vil komme på min speiding, denne er ikke klar helt ennå, men vi gir beskjed så fort det er på plass. Det er fortsatt ønskelig at dere allerede begynner å registrere hvem som skal være med på leir. Vedlagt ligger ark dere kan bruke til å gi ut til speiderne for påmelding. Et som pdf, som kan brukes som det er, eller et som Word dokument slik at dere kan fylle inn egen info, f.eks. i forhold til transport.

Påmeldingsfristen blir 1. april, og betalingsfrist 1. juli.

Leirkontingenten  blir på 600kr det blir ikke gitt moderasjon for søsken eller ledere ettersom vi anser kontingenten til å være rimelig.

Hvis leiren må avlyses pga. korona vil leirkontingenten bli full refusjon fram til 22. juli.

PS: Viktig at påmeldingsfristen overholdes, dette i forhold den nasjonale komiteen og materiell vi får derfra, for eksempel leirskjerf.

Annet

Hvis gruppa har kanoer så ta de gjerne med. Leirstedet er ved et fint vann med gode muligheter for padling.

Det blir og lagt opp haikruter der kanohaik blir et alternativ.

Vi ønsker tilbakemelding på:

Ansvar haik: Har dere noen som kan tenke seg dette?

Har dere noen spørsmål så send de til karoline.dyve.samuelsen@speiding.no

Med Vennelig hilsen

Leirkomiteen

v/ Karoline Dyve Samuelsen

Leirsjef

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-1.png