Viktig gruppeinfo juni

Gruppeleder får e-post med utfyllende informasjon.

Innrykk og testing

  • Alle blir testa ved ankomst, med hurtigtest, før hver enkelt kan gå inn leirområdet.
  • Gruppene får tildelt ankomsttider, for å unngå lange køer.

Innbetaling av leirkontingenten

  • Gruppene betaler inn samla for sine påmeldte medlemmer seinest 1. juli 2021.
  • BETALES INN PÅ 2801.17.38704 samla fra hver gruppe
  • Leirkontingenten er kr 600,- per påmeldte person.

Besøk

  • Vi ønsker IKKE besøk av familiene under leiren, pga smittekontroll

Kiosken

  • Betaling med kontanter og Vipps

Haik

  • Kanohaik
  • Gåhaik
  • Kombinasjon kano/gå